Posted by: yogakarma | May 14, 2007

વિદાય ? Why did you leave ?

વિદાય ?

આંગળીએ ફરકી કહ્યું ‘આવજો’ ને તોય અહીં આંસુ કેમ ટપક્યું રે આંખથી ?
હોઠેથી ચપટું એક ખરી ગયું સ્મિત અને અમળાયું મૌન મારા શ્વાસથી !
પારેવાની પાંખ પરે અક્ષર આંકીને આછો
સંદેશો કહાવે તણખલું ;
એકાંતે અટવાતું સાંભળે ન તાડ, છતાં
આભ શાને છ્ળતું આછકલું….
પાદરની પરસાળે બેસીને મોરલો ચીતરતો ટોડલાને ચાંચથી ;
આંગળીએ ફરકી કહ્યું ‘આવજો’ ને તોય અહીં આંસુ કેમ ટપક્યું રે આખથી ?
ભીની આ લ્હેરખીને વીંધીને વહી ગઈ
ફૂલોની ફોરમતી ચેતના ;
કોકિલના કંઠે કાં વ્હેતી મૂકી છે આજ
વણસેલી વાંસતી વેદના ?
લીમડાની ડાળીઓની વચ્ચેથી મોગરાનું ખરતું મે ફૂલ જોયું ક્યાંકથી !
આંગળીએ ફરકી કહ્યું ‘આવજો’ ને તોય અહીં આંસુ કેમ ટપક્યું રે આંખથી ?

–કવિ જગદીશ જોષી.

Originally published on : http://ashok3b.blogspot.com/2007/05/given-send-off.html

Advertisements
Posted by: yogakarma | May 6, 2007

it was her B’day

Hello two days ago, it was her b’day. I tried to contact her, I did my best to find her. Guess what I found following things :

1) She changed her email address. Her Email address is bounced.

2) She is doing job.

3) She has new friends who are boys.

4) Her friends think I am could not appreciate her and she is far better. They think I do not love her. God, I will accept any lie but not loving her, is not true. I love her I love her I love her very much.

5) I could not find her new email address but I found a place where she participate in forum. I tried to be member of that forum to post but it is by invitation only. I just see her but could not get to her.

I think this was my last try. I already have received paper from her. I wanted to get to her before I sign the paper. I really do not want to sign the papers. I want to stay married to her. I celebrated her b’day here without her. It was big party and I invited my friends. They did not know why I did it, but it was all for her.

I love her very much. I really do not want to sign the papers. I love her very very much. I have no place to tell this, that is why I am typing here. I just can not forget her. She is happy, that is good but I want her to be happy with me.

When she left she did not tell anyone why she left. Now she think I did not love her enough on that forum :((

If any of you can prey for me. Please do so. I just can not go on like this.

Posted by: yogakarma | April 30, 2007

English song from Namestey London

SARAH BRIGHTMAN LYRICS

“Eden”

Did you ever think of me,
As your best friend
Did I ever think of you,
I’m not complaining

I never tried to feel
I never tried to feel
This vibration
I never tried to reach
I never tried to reach
Your eden

Did I ever think of you,
As my enemy
Did you ever think of me,
I’m not complaining

I never tried to feel
I never tried to feel
This vibration.
I never tried to reach
I never tried to reach
Your eden

I never tried to feel
I never tried to…
Your eden

Posted by: yogakarma | April 28, 2007

She is like HER…

Just Like Her

http://tahuko.com/?p=711

Go to original post to listen the song.

મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી
મને પાનખરની બીક ના બતાવો !

પંખી સહિત હવા ચાતરીને જાય
એવું આષાઢી દિવસોમાં લાગે,
આંબાનું સાવ ભલે લાકડું કહેવાઉં
પણ મારામાં ઝાડ હજી જાગે.

માળામાં ગોઠવેલી સળી હું નથી
મને વીજળીની બીક ના બતાવો !

એકે ડાળીથી હવે ઝીલ્યો ન જાય
કોઈ રાતી કીડીનોય ભાર !
એક પછી એક ડાળ ખરતી જોઉં ને થાય
પડવાને છે કેટલી વાર ?

બરફમાં હું ગોઠવેલું પાણી નથી
મને સૂરજની બીક ના બતાવો !

This poem talks about my feeling. I really loved her very very much.

તુ મીઠા જળનું માછલુ
અને હું ખારો સમુદ્ર
ક્યાંથી જીવાશે આ વેદના સભર જીવન?
તારો તરફડાટ ન હું જોઇ શકું
તુ મારામાં ન રહી શકુ
આપણું છુટા પડવુ સંભવ નથી
સાથે રહેવુ શક્ય નથી

આ વેદના સભર જીવન ક્યાંથી જીવાશે?
હું સુર્ય પ્રકાશમાં ઉકળી ઉકળી મીઠો થઉં
પણ ત્યાં સુધી તુ રાહ જોઇ શકીશ?
કાં તુ રડી રડીને આંસુ થી મને ભર
પણ તને રડતી જોઇ હું શાંત રહી શકીશ?

બે માંથી એકનુ બદલાવુ જરૂરી છે
હું તો થાકી ગયો- તુ બદલાઇશ?

તુ બદલાઇશ? « વિજયનુ ચિંતન જગત

વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે
પર દુ:ખે ઉપકાર કરે તોયે મન અભિમાન ન આણે રે

સકળ લોકમાં, સહુને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે
વાચ કાછ મન નિશ્ર્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેની રે

સમ દ્રષ્ટી તૃષ્ણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માત રે
જીહ્ર થકી અસત્ય ન બોલે, પર ધન નવ ઝોલે હાથ રે

મોહ માયા વ્યાપે નહિ જેને, દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મનમાં રે
રામ નામ શું તાળી લાગે, સકળ તિરથ તેના તનમાં રે

વણ લોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે
ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતાં કુળ ઈકોતેર તાર્યા રે

– નરસિંહ મહેતા

ખોબો   ભરી  અમે   એટલું    હસ્યાં
કે  કુવો  ભરીને   અમે  રોઈ  પડયાં.

  ખટમીઠાં  સપનાંઓ   ભૂરાં ભૂરાં
   કુંવારા  સોળ   વરસ તૂરાં  તૂરાં

અમે ધૂમ્મસના દરિયામાં એવાં ડૂબ્યાં
કે   હોડી-ખડક  થઈ  અમને   નડ્યાં.

  ક્યાં છે વીંટી અને ક્યા છે રૂમાલ ?
  ઝૂરવા કે જીવવાનો ક્યાં છે સવાલ!

કૂવો ભરીને અમે એટલું  રડ્યાં
કે ખોબો ભરી અમે મોહી પડ્યાં.

-જગદીશ જોષીઃ (૦૯-૧૦-૧૯૩૨-૨૧-૦૯-૧૯૭૮)

Published here.

Posted by: yogakarma | April 28, 2007

I smiled when I see them…

Well Jump!!!

Shoes

Today I have heard that her lawyer have sent me notice. At-least finally I have heard something from her. News is not good. This pretty much ends everything. I am very very very sad. It is like it is something continuously hurting in heart. Very painful. Very much. I still do not know exactly what she wants. Though, I have learned that she does not love me any more. She is gone. I love her extremely. I will be never able to forget her.

I will write down my story from begining if I feel little better. It is just too much difficult. Does anybody think that I will be able to survive without her, Now it is finalized the path.?

« Newer Posts - Older Posts »

Categories